Bitcoin Suisse er værdiansat til mere end 2 milliarder