Frankrig har udviklet en digital valuta
Frankrigs central bank har udviklet en CBDC (Central Bank Digital Currency), som de vil begynde at teste i 1. kvartal 2020. Annonceringen kom på en konference, hvor værterne var de to største finansielle regulatorer (lovgivere) i landet. Planen er en digital Euro, som i første omgang kun er tilladt for finansielle institutioner at deltage i pilot-testen, hvilket betyder at ingen almindelige borgere vil få adgang til den digitale valuta med det samme. Guvernøren af den franske central bank, Francois Villeroy de Galhau, har udtalt at han: “[…] ser interessen for en hurtig udvikling og udstedelse af mindst en central bank digital valuta, for at sikre sig at være den ledende udsteder globalt set og få de fordele der er forbundet med at komme med en eksemplarisk central bank digital valuta.” Det kan altså udledes, at de tror på at der er signifikante fordele ved at være first-mover på dette. Dette kommer bl.a. som et alternativ til Facebooks Libra-tiltag, hvor diskussionen i længere tid har været, om det er bedre at de digitale valutaer kommer fra central banker frem for private virksomheder såsom Facebook.

Den Europæiske centralbank viser samme interesse
I samme uge har Bloomberg fået et internt dokument i hænde fra ECB (Den Europæiske Centralbank), og kort efter artiklen gik i luften, blev dokumentet publiceret på ECB’s hjemmeside. Dette dokument fortæller i dybden om en potentiel digital valuta fra Den Europæiske Centralbank. Den korte version er, at ECB ser en social efterspørgsel på en digital valuta, som kan blive imødekommet af at blive udstedt af ECB: “En CBDC med status som legalt betalingsmiddel kunne garantere at alle brugere i princippet har adgang til et billigt og nemt betalingsmiddel.” Det skal understreges, at ECB, i modsætning til Frankrig, endnu ikke officielt har meldt ud at de er begyndt på at udvikle en CBDC – de undersøger det stadig. Formanden for Bank of International Settlements, Agustin Carstens, understreger vigtigheden af, at centralbanker skal være i førersædet og sætte standarden når det kommer til udviklingen af digitale valutaer.

Hvorfor er dette positivt for Bitcoin og kryptomarkedet?
Ovenstående udmeldinger fra både Frankrig og ECB er vigtige blåstemplinger af hele industrien for kryptoaktiver og digitale valutaer. Mens man umiddelbart kunne tænke at en digital valuta, udstedt af en central bank kunne fjerne behovet for Bitcoin, så tror vi ikke dette er tilfældet – tværtimod. I vores optik vil det i højere grad gøre, at folk er mere komfortable med at styre og besidde digitale valutaer, og det vil medvirke til at Bitcoin og andre kryptoaktiver med tiden vil blive mere almindelige at eje. Bitcoin er et decentraliseret aktiv, der har det ene formål at verificere transaktioner, og det har protokollen gjort i snart 11 år, uden nogensinde at lave fejl og uden nogen central myndighed har været inde over. Så Bitcoin er ikke en konkurrent til CBDC’s, men tværtimod et alternativ og en anden store-of-value mulighed end en valuta der er udstedt af en central myndighed. CBDC’s er digitale valutaer bygget ovenpå det nuværende finansielle system, som er præget af inflation. Bitcoin er en deflationær valuta, med et inflations-design som er skrevet i kode og som ikke kan ændres. Det er altså 2 vidst forskellige ‘produkter’. Denne pointe understreges af den tyske centralbank i næste nyhed:

Deutsche Bank indikerer, at Bitcoin kan blive større end FIAT-valutaer
Den tyske storbank, Deutsche Bank, har udgivet en rapport hvori de ser på makroøkonomiske tendenser. En af udfordringer der adresseres i rapporten er inflation, som vores nuværende FIAT-system er bygget op omkring. De skriver bl.a. på side 12 i rapporten (oversat til dansk): “Med tiden er det muligt at inflation vil blive mere og mere inkorporeret i vores system og at tvivlen omkring bæredygtigheden af FIAT penge vil stige. Efterspørgslen efter alternative valutaer vil derfor sandsynligvis være signifikant højere i 2030 end det er i dag. Vil FIAT valutaer overleve det politiske dilemma som myndigheder vil opleve, mens de prøver at bringe ligevægt mellem højere afkast med rekord høje niveauer af gæld? Det er det næste årtis multi-billion dollar (eller Bitcoin) spørgsmål.” Dette afsnit i rapporten bekræfter netop hvad vi skriver ovenfor, at efterspørgslen efter alternative aktiver vil stige med tiden, uagtet om CBDC’s bliver en realitet eller ej.

Har du spørgsmål eller kommentarer til ovenstående nyheder, eller ønsker du at høre nærmere om VGP CAPITAL, kan du kontakte os her.