Danskejet selskab værdiansat til over 2 milliarder kroner

Den schweiziske crypto broker Bitcoin Suisse, som er stiftet af den meget kendte Niklas Nikolajsen, har afsluttet en kapitalforhøjelse på over 300 millioner kroner. Dette værdiansætter altså selskabet til at være 2,1 milliarder kroner værdi.

Denne kapitalforhøjelse var selskabets første, og nu inkluderer deres aktionærgruppe en del nye investorer (private) og selvfølgelig strategiske partnere. Bitcoin Suisse har haft et stort overskud de sidste par år, og de har udvidet deres bestyrelse til at inkludere Giles Keating og Roger Struder.

Virksomheden er på nuværende tidspunkt reguleret i Schweiz, og de ønsker at få en banklicens. Der er opnået bankgarantier for mange millioner, og dette sikrer deres kunder mod en eventuel konkurs. Der er store ambitioner.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *