Hvad er Bitcoin halving?

Vi vil her kigge på, hvad Bitcoin halving er. Helt kort fortalt er det en begivenhed, der forekommer én gang hvert 4. år, hvor mængden af producerede Bitcoin reduceres med 50%.

Når man taler om en halving (halvering) så menes der en reduktion af det løbende udbud. Bitcoin er som bekendt knap, fordi der kun bliver produceret 21.000.000 BTC i alt. Det er umuligt at producere flere Bitcoins! Kigger man på centralbankerne, er det en helt anden historie…

Der cirkulerer 18,65 millioner Bitcoins på nuværende tidspunkt. Det har altså taget 12 år at mine så mange, men det kommer til at tage over 100 år at mine resten af de “tilgængelige” Bitcoins. Bitcoin er nemlig blevet bygget på den måde.

Når man miner Bitcoins, får man en belønning på 6,25 BTC. Man miner Bitcoins ved at stille computerkraft til rådighed for at løse komplekse regnestykker. Når vi så taler om en halvering, bliver dette reduceret til 3,125 BTC. Man kan også gå den anden vej og finde ud af, at man fik 12,50 BTC før den forrige halvering.

Inflationen på Bitcoin er derfor en aftagende graf.

Medfører halvering prisstigninger?

Hvis vi skal følge økonomiske teorier, så siger de jo, at hvis efterspørgslen er konstant mens udbuddet er aftagende, vil værdien stige. Er det sket for Bitcoin? Hvad hvis efterspørgslen er stigende samtidig?

Mange mener, at den første halving i 2012 var skyld i, at der kom et bull-run, der skubbede priser på Bitcoin op over $1000. Stigningen her var på over 9000%. Herefter begyndte prisen at falde igen.

Herefter kom det næste null-run efter halveringen i 2016. Her kom der så store prisstigninger i procent og absolutte værdier, at det kom i medierne. Her begyndte flere og flere folk at købe Bitcoins.

Der var skrevet mange artikler om den 3. halving i 2020, før den skete. Her forudså mange, at priserne på Bitcoin ville stige igen. Er prisen så steget? Ja! Vi er i skrivende stund midt i et vildt bull-run, hvor prisen på Bitcoin næsten har ramt $60000 – det er 3 gange så højt som sidste gang.

Modellerne havde ret!

Investering i Bitcoin efter halving?

Denne artikel skal selvfølgelig anses for værende investeringsrådgivning. Afsnittet her skal ses som en diskussion af, om man burde investere i Bitcoin, når den halver eller på grund af halving generelt.

Hvis man kigger på det, så kan man jo sige, at Bitcoin er et af de eneste aktiver, der er deflationære. Antallet af producerede Bitcoins reduceres over tid, og det er ikke muligt at producere mere end de tidligere omtalte 21 mio. Bitcoins. Alle andre (eller de fleste andre) aktiver er modsat. Der kan blive produceret flere, og der er ikke en begrænsning på antallet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *