Hvad er Bitcoin halving?

8. maj 2020

I denne artikel ses der nærmere på, hvad Bitcoins halving er. Halving er en sjælden begivenhed i Bitcoin protokollen, der forekommer hvert fjerde år, og som reducerer den mængde der produceres med 50%.

Grafen visualiserer, hvad der sker ved halving. Halving er hver gang der er et dyk i inflationen (orange linje), altså ved 2012, 2016, 2020, 2024 osv.

Bitcoins halving er en halvering af det løbende udbud, der produceres (mines). En af Bitcoins unikke egenskaber er, at den er meget knap og sjælden, da der kun kommer til at være 21 millioner Bitcoins i alt – nogensinde. Dette står i skærende kontrast til de pengepolitiske tiltag, vi ser fra diverse centralbanker i øjeblikket, hvor der bliver printet billioner af dollars, og hvor der ikke er noget loft på hvor mange penge, der kan produceres.

 I skrivende stund er der produceret (minet) 18,35 mio. Bitcoins på de seneste 11+ år og det kommer til at tage ca. 120 yderligere år for de resterende 2,65 mio. at blive produceret. Dette skyldes Bitcoins unikke kode, hvor det løbende udbud halveres hvert fjerde år.

Hvert 10. minut bliver der produceret en ny blok i Bitcoins blockchain, hvor de virksomheder der investerer computerkraft og strøm i at producere denne blok (mining) får en belønning. Denne belønning ligger i øjeblikket på 12,5 Bitcoins.

 

Tabellen viser, hvordan Bitcoins løbende udbud halveres hvert fjerde år.

Tilbage da Bitcoin startede i 2009, var denne belønning på 50 Bitcoins, hvilket svarer til 2,628 mio. Bitcoins, der årligt blev produceret. Det fortsatte indtil den første halving i 2012, hvor det blev reduceret til 25 Bitcoins hvert 10. minut.

I 2016 blev det yderligere reduceret fra 25 til 12,5 Bitcoins hvert 10. minut (det nuværende niveau). Vi står nu overfor den næste halvering tirsdag d. 12. maj 2020, hvilket reducerer produktionen til 6,25 Bitcoins hvert 10. minut. Vi går således fra en årlig produktion af Bitcoins på 670.000 til 328.500.

Bitcoins årlige inflation går altså fra ca. 3,6% til 1,7% som følge af den kommende halving. Det sker samtidigt med at inflationsraterne verden over kommer til at stige, som følge af massiv pengeprintning fra centralbankerne.

Halving medfører ekstreme prisstigninger på Bitcoin

Økonomiske teorier om udbud og efterspørgsel fortæller os, at hvis efterspørgslen efter et aktiv forbliver det samme (konstant) mens udbuddet reduceres, så vil værdien på det pågældende aktiv stige. Dette er præcist hvad der er sket for Bitcoin ved de seneste 2 halvings.

1. Halving (2012)

Den første halving var d. 28. november 2012. På dette tidspunkt var Bitcoins pris på $12,22.

Som følge af halving kom der et bull-run (opadgående priser), der fik prisen op over $1.000 med en top på $1.167 – altså en stigning på mere end 9.400%. Som med alle andre bull-markeder efterfulgtes dette af et bear-marked (nedadgående priser), hvor priserne faldt igen.

2. Halving (2016)

Den anden halving var d. 9. juli 2016, hvor prisen var på $657,6.

Den anden halving førte til endnu et nyt bull-run, hvor prisen toppede på knap $20.000 i december 2017, altså en stigning på ca. 3.000%.

Vi nærmer os nu den tredje halving, og det forventes igen at igangsætte et nyt bull-marked.

 

Hvad sker der ved den 3. halving (2020)?

 

Hvis historien gentager sig, så vil halving igen medføre prisstigninger. Hvor meget prisen vil stige er naturligvis umuligt at vide, og der er også argumenter for, at halving allerede er prissat i markedet. I grafen nedenfor er de forskellige halvings’ indflydelse på prisen vist i et samlet billede.

Det markerede område ude i fremtiden er kun for illustrative formål. Det er ikke investeringsrådgivning fra VGP CAPITAL at gå efter en top på $100.000.

Ved at bruge kvantitative modeller kan man komme med nogle statistiske bud på, hvad Bitcoins pris bliver som følge af den kommende halving. Disse estimater skal naturligvis tages med forbehold, og det er nærmere tankegangen bag forudsigelserne, der er relevante at forholde sig til. Et kvantitativt studie, udgivet i marts 2019, forudsiger en Bitcoin pris på $55.000. En kort opsummering af studiet visualiseres i nedenstående billede, hvor den sorte linje med de blå områder omkring er modellen fra studiet, og de røde punkter er den faktiske Bitcoin pris.

Forskeren bag dette studie kom i april 2020 med en opdateret model, hvor guld og sølv også var med i. Denne estimerer en Bitcoin pris på $288.000 efter halving – altså næsten 2.000.000 kr.

Hvis man er interesseret i tankegangen bag disse studier, og hvordan man kan værdiansætte Bitcoin ved at sammenligne med andre, knappe aktiver på jorden (fx. guld og sølv) anbefales det at læse ovenstående forskningsstudier.

 

Skal man investere i Bitcoin pga. halving?

Der er naturligvis ingen garantier for, at historien gentager sig. De ovennævnte studier skal netop i de kommende år testes for, om de forbliver præcise. Som med mange andre kvantitative modeller kan de naturligvis invalideres. Men halving er blot et af mange områder, der gør Bitcoin til et attraktivt investeringsobjekt, da det med en halvering af inflationen tydeliggør, hvor sjældne og knappe Bitcoins er. Alle markeder er præget af udbud og efterspørgsel, og det er først i dette årti, at det vil gå op for de fleste folk, hvor sjældent det bliver at eje en hel Bitcoin. Hvis alle verdens dollar millionære ville eje en Bitcoin hver, var der ikke nok til dette.

Hvis scenariet indenfor de næste 4 år er, at Bitcoin i worst-case kan gå til $0 og i best-case kan gå til $288.000, så er det en asymmetrisk risiko med en faktor 32. Det er altså en investeringsmulighed, man som investor leder længe efter, og en man burde allokere en mindre del af sin investeringsportefølje efter – i tilfælde af historien gentager sig – da den potentielle upside er langt højere end den potentielle downside. Bitcoin er et deflationært aktiv (antallet reduceres over tid) – hvor alle andre aktiver vi kender i dag er inflationære aktiver (antallet øges over tid).

Læs flere artikler fra VGP CAPITAL her. Vi dækker også de mest aktuelle nyheder fra industrien, som vi bringer hver uge.

Har du lyst til at høre nærmere om vores investeringsmuligheder?

KOntakt os

KONTAKT

Mail:

info@vgpcapital.dk

TLF:

+45 30 95 32 62

VGP CAPITAL ApS

Store Kongensgade 81C, 1264 København K

Åbningstider : 08.00 - 16.00

CVR nr. : 39338483

 

Kontakt os

KONTAKT

Mail:

info@vgpcapital.dk

Tlf:

+45 30 95 32 62

VGP CAPITAL ApS

Store Kongensgade 81C, 1264 København K

Åbningstider: 08.00 - 16.00

CVR : 39338483